Gepubliceerd: 25 januari 2024

Project Burgerschap

In juni 2023 hebben we de pilot gedraaid voor het Project Burgerschap, in samenwerking met Ergon en Olympia VMBO-School. Naar aanleiding hiervan hebben we zoveel enthousiaste en lovende reacties gehad van zowel de medewerkers van Ergon als de studenten, dat we aangezet zijn om hier full force mee door te gaan. Deze pilot heeft op allerlei gebieden veel teweeg gebracht. Het heeft o.a. geleid tot meer verbinding, bewustwording en maatschappelijke voldoening, en het heeft gewerkt tegen eenzaamheid en armoede. Meer dan wij van tevoren konden bedenken heeft het zijn vruchten afgeworpen!

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Johannes 15:16

Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7-8

Als vervolg op de pilot is Soep & Co in januari - samen met de studenten van Olympia VMBO-School - bij het hoofdkantoor van haar samenwerkingspartner Ergon geweest. Hier is o.a. de participatie- en sociale werkplaats gevestigd. Deze plek wilden we graag laten zien aan de jeugd, zodat zij zich ervan bewust kunnen worden, dat je een (bijstand)uitkering niet zomaar krijgt, maar dat je daar ook iets voor dient te doen. 

De studenten hebben vragen kunnen stellen over het werk van Ergon. Ergon helpt mensen weer aan het werk. Mensen worden hier gecoacht om (weer) een betaalde baan te vinden én te behouden. Dit doet Ergon door mensen (weer) klaar te maken voor de arbeidsmarkt, hen te helpen met het vinden van passend werk en hen vervolgens te begeleiden, op zowel sociaal als inhoudelijk vlak. 

Reden genoeg voor ons om de mensen op deze sociale werkplaats een bak liefde te gaan brengen. So we did. Het was een meer dan geslaagd bezoek, waarbij enerzijds de studenten meer bewustwording gekregen hebben over dit deel van de arbeidsmarkt, en anderzijds de mensen bij Ergon even in het zonnetje gezet werden.

Er volgen meerdere edities, namelijk in februari, maart en april. Daarnaast hebben twee andere scholen zich inmiddels ook aangemeld, dus wij gaan hier zeker mee door. Lijkt het jou ook waardevol als Project Burgerschap geïmplementeerd wordt binnen jouw school of bedrijf, neem dan vooral contact op met ons via info@soep-co.nl of 06-10555719!

 

Meer nieuws